Ny sykkelveg og fortau Gyldenpriskrysset–Carl Konows gate

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Gange, Kollektiv, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Oktober 2022

Prosjektet omfatter etablering av tosidig sykkelfelt og fortau langs Fv 558 Carl Konows gate/Kringsjåveien mellom Fyllingsveien og Gyldenpriskrysset.

Carl Konows gate har fått 0,7 kilometer sykkelfelt og fortau, på hver side av veien.

Det er bygget kollektivfelt gjennom Gyldenpriskrysset og videre opp mot Puddefjordsbroen.

Gjennom krysset er det bygget sykkelfelt i begge retninger, og det er separat tilbud for gående og syklende på rampene på begge sider av broen.

Nytt belysnings- og signalanlegg kommer på plass og det eksisterende sykkelfeltet fra Danmarksplass til Kringsjåvegen er oppdatert med rødt dekke.

Prosjektet kobler sammen sykkelrutene Laksevåg-ruten og Fyllingsdals-ruten mot sentrum i Gyldenpriskrysset ved å etablere en sammenhengende sykkelvei fra Kringsjåveien til Michael Krohns gate.

Prosjektet er på det nærmeste ferdigstilt, men det gjenstår noen justeringer av signalanlegg.