Gang- og sykkelbro Nygårdstangen

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Oktober 2018

Det er etablert ny gang- og sykkelbro på Nonnestien langs Store Lungegårdsvann for å øke fremkommeligheten og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle på strekningen. Broen har fått navnet Nonnekloppen. 

På broen er det etablert sykkelveg på 3 m og fortau på 3 meter.

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.