Fv565 Manger kyrkje - Hesthaugen, fortau

Alver kommune

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 2,1 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Prosjektet går på å lage eit fortau langs eit 120 meter langt strekk mellom innkøyring til Rema 1000-butikk og kryss ved Hesthaugen. Her manglar det fortau i dag. 

Dette vil gjere det enklare og tryggare for gåande og syklande å ferdast på Manger.

Kryssing fram og tilbake over fylkesvegen blir unngått med prosjektet og vil også medføre enklare tilkomst til og frå busstopp.

Det aktuelle fortauet ligg langs det som er regulert til framtidig kollektivterminal for Manger.

 

Foto: Google Streetview / norgeskart.no