Åsen-Helleskaret gang- og sykkelveg

Bjørnafjorden kommune

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Kollektiv, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 42,4 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Dette prosjektet vil gje ein gang- og sykkelforbindelse mellom senter i Lysefjorden og Endelausemarka, der dette manglar i dag.

Det vil føre til eit heilskapeleg gang- og sykkelsystem i Lysefjorden og kortare veg for mjuke trafikantar til viktig knutepunkt for kollektivtransport inn mot Bergen sentrum og Osøyro. 

 

Foto: norgeskart.no