Allestadveien–Skarphaugen: Ny sykkelveg med fortau

Bergen kommune, Fyllingsdalen

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2023

På strekningen fra Allestadveien til Skarphaugen i Fyllingsdalen er det etablert nytt kollektivfelt og sammenhengende sykkelveg med fortau. Dette åpnet i 2017.

Sykkelfeltet fra Krokatjønnveien til Knudsenkvartalet samt utbedring av rundkjøring ble satt på vent i påvente av endelig trase for Bybanen i Fyllingsdalen. Denne delen av tiltaket ble sluttført i 2023. 

Tiltaket gir økt attraktivitet for gående og syklende i området, og et bedre sammenhengende tilbud for myke trafikanter. Det er knyttet opp både mot buss- og bybanestopp ved Fyllingsdalen terminal, og mot Fyllingsdalstunnelen, gang- og sykkeltunnelen gjennom Løvstakken.