Oppgradering Sandslikrysset

Bergen kommune, Ytrebygda

  • Tiltaksområde: Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Utbyggingsfasen

Utbedringen omfatter en strekning på ca. 1200 meter langs Flyplassvegen og inkluderer Sandslikrysset og rundkjøringen i krysset Sandslivegen-Sandslimarka. Tiltaket har til hensikt å sikre fremkommelighet for alle trafikkgrupper og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Sandslikrysset skal oppgraderes for å etablere en ny kryssløsning som er robust nok til å ta hånd om det beregnede trafikkvolumet i krysset Flyplassvegen og Sandslivegen frem mot 2030.

Status fremdrift

Prosjektet er åpnet for trafikk og sluttarbeider med blant annet tilbakeføring av omkjøringsveier pågår.

(oppdatert oktober 2022)