Foto

Her er lenker til ein del foto som er teke i regi av Miljøløftet eller Bybanen Utbygging. Fri bruk mot kreditering.

Opningar og prosjekt

Foto: Thor Brødreskift/Miljøløftet

Opningshelg for Fyllingsdalstunnelen og Kronstadtunnelen, 15-16. april 2023 


Foto frå opning av Kronstadtunnelen og Fyllingsdalstunnelen laurdag 15. april (på hightail.com)

Foto frå Tunnelløpet og arrangementet Oppdag tunnelen laurdag 15. april (på hightail.com)

Foto frå sykkelparaden mellom Fyllingsdalen og Bergen sentrum, søndag 16. april (på hightail.com)

Kreditering alle foto: Thor Brødreskift/Miljøløftet 

Foto av Kronstadtunnelen, Fyllingsdalstunnelen og Bybanen 

Kronstadtunnelen (på bybanenutbygging.imageshop.no)

Fyllingsdalstunnelen (på bybanenutbygging.imageshop.no)

Bybanen Utbygging startside (på bybanenutbygging.imageshop.no)

Kreditering: Fotograf/Bybanen Utbygging (sjå detaljar på kvart enkelt bilde) 

Mobilitetsveka 2023, Bilfri dag Bergen sentrum 

Lenke til alle foto her (på hightail.com)

Kreditering alle foto: Thor Brødreskift/Miljøløftet