Møte i styringsgruppa

Styringsgruppa for Miljøløftet har møte fredag 22. mars kl. 9–10.

Møtet blir halde på Teams, og blir strøyma direkte for alle interesserte.

Sjå det her, eller i mediavspelaren under. 

Sakspapir finn du her.

 

 

 

 

 

 

 

Møtet blir også strøyma. Lenke kjem her.