Møte i styringsgruppa

Styringsgruppa for Miljøløftet har møte måndag 10. juni kl. 08.30–11.30

Møtet blir halde på Teams. Det blir også strøyma. Strøyminga kan du følge nedanfor, eller på denne nettsida

Sakspapir finn du her.