Møte i styringsgruppa

Styringsgruppa for Miljøløftet har møte onsdag 21. februar kl. 9–12. Møtet blir halde på Teams.

Møtet blir strøyma. Du kan følge møtet her, eller i videoavspelaren under. 

Sakspapir til møtet finn du her