Opptak av møte i 2023

Her ligg lenker til opptak av styringsgruppemøte i Miljøløftet frå 2023.

Styringsgruppemøte 6. desember 2023

Møtet vart halde på rådhuset i Bjørnafjorden. Møtepapira finn du her 

Styringsgruppemøte 3. november 2023

Møtet vart halde digitalt. Møtepapira finn du her 

Styringsgruppemøte 22. september 2023

Møtet vart halde på Vestlandshuset i Bergen. Møtepapira finn du her 

Sjå møtet på Vestland fylkeskommunes sider

Styringsgruppemøte 23. juni 2023

Møtet vart halde digitalt. Møtepapir og referat finn du her. 

Del 1: Byvekstavtale bergensområdet 

 

Del 2: Bypakke Bergen 

Styringsgruppemøte 25. mai 2023

Møtet vart halde på Vestlandshuset i Bergen. Møtepapir og referat finn du her 

Styringsgruppemøte 25. april 2023

Møtet vart halde på Teams. Møtepapir og referat finn du her 

Styringsgruppemøte 22. mars 2023

Møtet vart halde på Region Nordhordland Helsehus, Knarvik i Alver. Møtepapir og referat finn du her 

Sjå møtet på Alver kommunes sider 

Styringsgruppemøte 22. mars 2023

Møtet vart halde i Teatersalen, Bergen rådhus. Møtepapir og referat finn du her 

Det er dessverre ikkje opptak av dette møtet.

Styringsgruppemøte 18. januar 2023

Møtet vart halde på Øygarden rådhus. Møtepapir og referat finn du her 

Sjå møtet på Øygarden kommunes sider