Møtepapir forhandlingsmøte

I nedtrekksmenyen under finn du møteprotokollar frå forhandlingsutvalet for reforhandling av byvekstavtale for Bergensområdet (2018/2019), og frå forhandlingsutvalet om byvekstavtale i Bergen (2017) .