Program fagseminar med presentasjoner

Her finner du programmet for fagseminaret om tunnelutredning for Bybanen til Åsane. Linker til presentasjonene fra seminaret publiseres fortløpende under hver programpost.

Åpning

 • Kl. 0830-0840

Velkommen til fagseminar! Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling. Anne Iren Fagerbakke, kommunaldirektør for klima, miljø og byutvikling og Rune Haugsdal, fylkeskommunedirektør.

Presentasjon av tunnel- og dagalternativet

 • Kl. 0840-0920

Gjennomgang av tunnelalternativet og oppdatert dagalternativ fra sentrum  – Sandvikskirken (PDF) Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen og Hans Petter Duun, prosjektleder Norconsult

 • Kl. 0920-0940 Spørsmål
 • Kl. 0940-0950

Anleggsgjennomføring og kostnader (PDF) Ole Wilhelm Mortensen, Bybanen Utbygging

 • Kl. 0950-1000 Spørsmål

PAUSE

 • Kl. 1000-1015

Kulturmiljø

 • Kl. 1015-1035

Presentasjon av foreløpig rapport «Heritage Impact Assessment of the planned Bybanen Light-Rail Extension on the World Heritage Property Bryggen/Bergen» (PDF) Michael Kloos planning and heritage consultancy

 • Kl. 1035-1045

Seksjon for kulturarv sin tilnærming (PDF) Ole Vegard Skauge, seksjon for kulturarv, Vestland fylkeskommune

 • Kl. 1045-1055

Byantikvarens tilnærming (PDF) Johanne Gillow, Byantikvaren

 • Kl. 1055-1110 Spørsmål

Trafikk og helhetlig kollektivsystem

 • Kl. 1110-1120

Trafikksystemet i Bergen sentrum (PDF), Håkon Rasmussen, avdeling Mobilitet og kollektivtransport, Vestland fylkeskommune

 • Kl. 1120-1130

Helhetlig kollektivsystem Ole Hallvard Harlem Dyrbekk (PDF), avdeling Mobilitet og kollektivtransport, Vestland fylkeskommune

 • Kl. 1130-1140 Spørsmål

Avslutning

 • Kl. 1140-1150

Oppsummering og avslutning