Se den digitale presentasjonen av planforslaget for Bybanen til Åsane i opptak

I oktober sender Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune reguleringsplanforslag for bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel til politisk behandling.

Tirsdag 4. oktober klokken 09.00-11.30 presenterte Plan- og bygningsetaten planforslaget i en digital direktesending. Se opptak av presentasjonen under.

Program

 1. Velkommen
  ved direktør i Plan- og bygningsetaten, Tarje Wanvik
 2. Målsetting og overordnede tema for Bybanen til Åsane
  ved prosjektleder Solveig Mathiesen og Rune Herdlevær
 3. Delstrekning 1 Kaigaten-Sandbrogaten
  ved Karin van Wijngaarden
 4. Delstrekning for sykkel Festningskaien-Sandviksveien
  ved Geir Bartz-Johannessen
 5. Delstrekning 2 Sandbrogaten-Eidsvågtunnelen
  ved Thomas Leathem
 6. Pause
 7. Delstrekning Fløyfjelltunnelen - forlengelse til Eidsvåg
  ved Kjell Erik Myre i Statens Vegvesen
 8. Fløyfjelltunnelen - rigg- og anleggsområde
  ved Rune Herdlevær
 9. Delstrekning 3 Eidsvågtunnelen-Tertneskrysset
  ved Mayada Hassan
 10. Delstrekning 4 Tertneskrysset-Vågsbotn
  ved Eskild Bakke
 11. Anleggsgjennomføring og fremdrift for bygging
  ved Ole Wilhelm Mortensen i Bybanen Utbygging
 12. Videre prosess og overlevering av planforslaget til byråd for Byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad

Åpne informasjonsmøter i høringsperioden

Når planforslaget er sendt fra fagetaten, skal det først behandles i byrådet før det legges ut på offentlig høring. Vi forventer at høringsperioden blir i november-desember.

Grunneiere i planområdet får informasjon direkte via brev når planforslaget legges på høring. I løpet av høringsperioden vil Plan- og bygningsetaten invitere til flere åpne informasjonsmøter. Disse blir fysiske (ikke digitale), og nærmere informasjon om datoer og sted kommer.

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet.

Les mer om