Hjellestadvegen

Bydel: Ytrebygda

  • Type: Gang og sykkelveg, Trafikksikkerhet, Veg
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: 2021

Miljøløftet bygger ny gang- og sykkelveg og ruster opp Hjellestadvegen på strekningen fra Blomsterdalen til Ådland bro.

 

Prosjektet vil bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle på Hjellestad, samtidig som opprustning av vegen vil gi bedre fremkommelighet for kollektiv og øvrig transport.