Ny sykkelveg og fartau Gyldenpriskrysset - Carl Konows gate

Bydel: Laksevåg

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Mars/September 2021

Det skal bygges separate sykkelfelt langs Kringsjåveien/Carl Konows gate på strekningen mellom Fyllingsvegen og Gyldenpriskrysset i samsvar med sykkelstrategi for Bergen. 

Det skal etableres sykkelfelt på 1,5 m pluss kjøreveg, og tosidig fortau. Det etableres også gang- og sykkelveg fra Kringsjåvegen/Carl Konows gate og opp på Puddefjordsbroen (øst og vest). I tillegg etableres det kollektivfelt gjennom Gyldenpriskrysset mot sentrum. 

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø. 

Status fremdrift

Prosjektet i Carl Konows gate er forsinket fordi grunnforholdene er vesentlig dårligere enn antatt under prosjektering. Selve Carl Konows gate skulle åpnet for trafikk i november i år, men vil nå først åpne i mars 2021.

Etter åpning av Carl Konows gate vil det pågå noe anleggsarbeid i området. Det gjelder i hovedsak Gyldenpriskrysset og på-/avkjøringsramper mot Puddefjordsbroen. Hele prosjektet skal stå ferdig i september 2021.