Nå kan du lese Miljøløftets handlingsprogram 2019-2022

Handlingsprogrammet gir en oversikt over hvilke prosjekter som er prioritert for budsjettåret 2019, og prioriteringer for resten av handlingsprogramperioden 2020-2022. Handlingsprogrammet revideres årlig.

Hovedgrep i handlingsprogrammet 2019 - 2022: 

  •  Bybanens byggetrinn 4 til fra sentrum til Fyllingsdalen.
  • Reguleringsplanarbeidet for Bybanens byggetrinn 5 fra sentrum til Åsane.
  • Bygging av sykkelstamveg.
  • Fullføre byggeprosjekter som er påbegynt i Bergensprogrammet.
  • Fullføre påbegynte planprosjekter.
  • Videreføre andre poster som f.eks. sykkelbyavtalen, planmidler og trafikksikkerhet
  • Begrenset oppstart av nye byggeprosjekter 2019 for å sikre finansiering av allerede prioriterte prosjekt og gi handlingsrom for nye prosjekt ved neste rullering av handlingsprogrammet.
  • Gjennomføre utrednings og analysearbeid som grunnlag for neste rullering. 

Les mer