Forsinkelser på nye bomstasjoner i Bergen og Oslo

Leverandøren har meddelt at leveransen av bomutstyr i Bergen og Oslo vil bli forsinket med 3 måneder. Dette betyr at oppstart av innkreving i nye bomstasjoner i Bergen ikke kan starte 1.1.2019. Forsinkelsen gjelder også de nye bomstasjonene i Oslo.

Mandag 26. november meddelte leverandøren Efkon en forsinkelse som er anslått til 3 måneder. 

Statens vegvesen har siden kontraktsinngåelse fulgt opp entreprenøren tett, og har inntil nylig blitt informert om at leveransene var i rute. Forsinkelsen medfører en utsettelse av igangsettingen av bompengeinnkreving i de 15 nye bomstasjonene i Bergen. Innkrevingen i dagens bomstasjoner fortsetter.