Byutvikling

Miljøløftet jobber for å snu den bilbaserte byutviklingen, fra byspredning til fortetting av bosetting og næringsutvikling rundt sentra langs kollektivtraseene.

Et av hovedgrepene vi gjør for å nå dette målet er fortsatt utbygging av bybane til Åsane og Fyllingsdalen. Her kan du lese mer om hvorfor Bybanen er så viktig for byutvikling i Bergen.